Dugnader

Formann styrer dugnadsregnskapet.Det er kun styret sine oppsatte dugnader som teller i dugnadsplikten. 

I spesielle tilfeller kan dugnad utenom fastsatte tider gjelde, men det avklares/godkjennes I hvert enkelt tilfelle med formann.


Vedtektenes §30

Medlemmer med båtplass forplikter seg til å delta i dugnadsarbeid. Hvert medlem må yte 3 timer dugnadsarbeid i løpet av året. Det settes opp minst 4 dugnader pr.år, 2 på våren og 2 på høsten. Datoene blir bestemt av styret, og vil fremlegges sammen med årsmøtereferatet.


             

                                                             


plassnr.

bredde
dato

arbeid utført