Dugnader - historiske

Vedtektenes §30 


Medlemmer med båtplass forplikter seg til å delta i dugnadsarbeid. Hvert medlem må yte 3 timer dugnadsarbeid Dugnadsplikten kan frikjøpes for ett timebeløp vedtatt av årsmøte som for 2014 er kr 500,- / time. 


Det er kun styret sine oppsatte dugnader som teller i dugnadsplikten. 

Dugnadsoversikt 2014


Dugnad 26.april, ansvarlig: Petter

Petter,Even,Roar, Svein og Henry

Ryddet ut av møterom

Avrettet møterom med Uzin 172

Primet gulv

 


Dugnad 7.mai, ansvarlig: Narve

Narve, Svein Tore, Arne, Gjert, Rolf Magne,Hans Jacob, Knut Aslak og Alv

Lagt gulvbelegg

Listet rundt vinduer

Gravt ned vannledning m/varmekabel

Justert inngangsdør

Hentet Utepeis hos Ole

Satt på hjørnebord på siste hjørne mot nord

 


Dugnad 24.mai, ansvarlig: Jarle

Oddny, Enok, Arild, Anders, Tor Jostein, Even, Henry og Jarle

Oddny spanderte kaffemat på oss :-)

sveist defekt feste mellom brygger

byttet defekte splittpinner med bolter/mutter på utriggere

Panelt ferdig innvendig og delvis ute i bod mot klubblokale

Malt hjørnebord 2 strøk

Montert utepeis

 


Dugnad 4. juni,  ansvarlig:  Kjetil

Kjetil, Nils Olav, Hans Jacob, Arne og Henry

Byttet ut defekt dimmer med bryter

ryddet i boddel

festet gulvlister mot vest

 


Dugnad 20. august,  ansvarlig: Arne Henry

Steinar, Svein, Hein, Jostein, Kenneth, Arne Henry

hylle i klubbrommet

forskaling til såle for å lage skap til vannkranene

lagt på terrassebord på halvdelen av de ytterste bryggene

 DUGNADSOVERSIKT 2013.


oppdatert 23.08.13


Da er årets dugnader unnagjort


Det var 7 stykker som valgte å ikke være med, og de har fått tilsendt faktura på frikjøp.


Nytt el.skap er lagt inn i klubbhus, samt oppkobling opp mot bryggen


Ferdigstilling av klubbhus samt forefallende arbeid på bryggen


Materiell blir kjøpt inn, panel, isolasjon, plast, papp, stubbeloft, netting, trekkerør, el.bokser etc.


3 timer er obligatorisk, men kan frikjøpes for kroner 3x500.-


Dugnadene foregår onsdager, og har oppstart klokken 18:00


4/5 : begynnt å legge opp bokser og rør i klubbhusdelen 14:30 - 16:30


8/5: første obligatoriske dugnad utført, bilder ligger ute på facebook :-)


15/5: kassing, hjørnebord, Div. El.rør lagt opp, Spikerslag til panel,lufteplater( tak),noe isolering.


22/5: Satte på flere spikerslag (putlearbeid), Brukte litt tid på å skaffe mer isolasjon. Taket er nå islolert med 150 med mer, Alt rør for elektrisk er strukket ferdig (ref Kjetil), Det meste er isloert. Den innvendige veggen mangler, Plast ble påsatt (nesten ferdig), Vi ryddet underveis, men noe gjenstår sikkert.


29/5: begynnt med panel i klubbhusdelen, Anita fikk ryddet opp, og fyllte opp bilen med søppelsekker, håper hun ble kvitt det.


12/6: paneling fortsetter

19/6: Litt av veggen, skråtaket mot nord, og litt mer enn halve taket er unnagjort

Dugnadsoversikt 2012


Da er dugnadene ferdige for i år.


Vi hadde 3 timer som var obligatorisk, og som kunne frikjøpes for kroner 1500.-


Mange har stått på, og flere har lagt ned ett betydelig antall timer


Arbeid som er utført : Montert 2 utliggere, ferdigstilt kledning, ferdigstilt tak m/vannbord, montert strøm og vannsøyler på bryggen, grus på uteområdet, nesten ferdig med maling etc.


gjenstående etter utførte dugnader:


- hjørnebord


- fore rundt dør


- innredning av selve huset


- kle og kasse på nord og sørside


- kjøpe en tube og to med fugemasse og fuge i skjøter etc på vannbord


- koble opp strømsøylene med permanent strøm, fødet fra huset


- få huset ferdigmalt


- få lagt inn strøm og vann