Medlemsfordeler

På denne siden finner du de medlemsfordelene du har som medlem av Slåttevik Båtforening.


Vi håper medlemmene får nytte og besparelser av de avtaler og medlemsskap styret og årsmøte har inngått for fellesskapet.


Klikk på linkene for nærmere informasjon

Rabatter gjelder også på

Bokn Maritime senter.


Spør etter pris. Dere vil få Handlekort/rabattkort etter påske


Kollektiv ansvars- og ulykkesforsikring for småbåter er nå inkludert i medlemskapet i KNBF!


Forbundsstyret i KNBF vedtok enstemmig den 02. juni 2013 å innføre ansvarsforsikring , og mener nå at man nå har løst det visualiserte mareritt for båtfolk; en uforsikret jolle som påfører en person f.eks. en som bader, varige skader.


«Norske Sjø kollektiv ansvar- og ulykkesforsikring» er beregnet på KNBF-medlemmers småfartøy uten annen forsikring. Ordningen innebærer at alle kollektivt innmeldte og personlige medlemmer har ansvarsforsikring på sine uforsikrede småfartøy uten å foreta seg noe som helst.


Ansvarsforsikringen gjelder småbåter opp til 16 fot og 25 hk, og dekker skader påført på personer opp til 10 millioner kroner.


Ordningen har også en ulykkesforsikring for passasjerer om bord, som dekker personskade opp til 100.000 kroner.


For å få ulykkesforsikringen aktiv, må medlemmet innmelde jollen hos Norske Sjø for å være dekket.

Kostnaden for begge forsikringer dekkes av medlemskontingenten til KNBF.