Årsmøte 2015

Årsmøte Slåttevik Båtforening


Tirsdag den 24/2-2015, klokken 18:00


Sted: Klubbhuset I havnen


Fremmøtte:

Arne Henry, Jostein, Svein, Jarle, Geir Ståle, Knut Aslak, Martin, Narve og Oddny


pkt.1 valg av møteleder, ordstyrer og referent


Arne Henry, møteleder og ordstyrer

Jarle, referent


pkt.2 godkjenning av innkalling


godkjent, og det ble fremhevet at denne var meget bra


pkt.3 Styrets Årsberetning


denne var lagt ved innkallingenog lagt ut på facebooksiden

Arne Henry gikk igjennom den.


pkt.4 Regnskap lagt frem I revidert stand


revidert av Kenneth

godkjent


pkt.5 medlemskap KNBF


vedtatt, og Arne Henry melder foreningen inn


pkt.6 fastsettelse kontigent 2016


styrets forslag ble vedtatt.

900.- for 3-meters plass

1200.- for 4-meters plass

400.- for ventelisteplass


pkt.7 innkomne forslag


ingen


pkt.8 Valg


Styreleder Arne Henry Grottvik på valg, gjenvalgt, på valg 2016

Styremedlem Svein Nilsen på valg, gjenvalgt, på valg 2017

Styremedlem Kjetil Toth, på valg, gjenvalgt, på valg 2017

Styremedlem Petter Hareide, på valg 2016

Styremedlem Jarle Husby, på valg 2016

Varamedlem Henry Sørensen, på valg, ønsket ikke gjenvalg

nytt Varamedlem, Oddny Jøsang valgt, på valg 2017

Varamedlem Narve Susort, på valg 2016


Møte Hevet


Jarle Husby

referent