ekstra2_2011


Ekstraordinært årsmøte


02.11.2011 klokken 19:00 i klubbhuset


tilstede: Tyrygve, Tor Jostein, Narve, Hans Jacob, Jostein, Even, Helge, Geir Ståle, Hein, Alv, Arne Henry, Rolf Magne, Jarle N og Jarle H


1: Godkjennelse av inkalling: godkjent uten anmerkninger.


2: Valg av ordstyrer, Geir Ståle


3: Valg av referent og møteleder, Jarle


4: 2 stk til å underskrive protokoll, Arne Henry og Hein


5: Jarle informerte om saken, og vi foretok avstemming om vi går videre i rettsapparatet.


13 stk stemte for, og 1 imot.


5: skal vi kontakte advokat? det ekstraordinære årsmøte vedtok at vi skulle kontakte advokat for å få hjelp til å sette opp tilsvaret, og føre saken videre i rettsapparatet.


møte hevet klokken 19:35